Wizyta w Seddiner See

Wizyta w Seddiner See

Sierpień to wakacje, ale nie dla wszystkich. W ramach projektu Erasmus+ "A teacher of Folk High School against the challenges of modern Europe" o numerze referencyjnym 2019-1-PL01-KA204-065864 kadra uniwersytetów ludowych z Polski (Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy w Adamowie oraz Uniwersytet Ludowy w Radawnicy), Niemiec (HVHS Seddiner See) i Danii (Brenderup Hojskole) spotyka się regularnie aby wypracować modele pracy metodologicznej nauczycieli uniwersytetów ludowych.

Tym razem, podczas spotkania w Niemczech rozmawiano na temat publikacji, która ma traktować o osobie nauczyciela i metodyce w UL-ach.

Oprócz spotkań, podczas których pracowano nad prawidłową realizacją projektu, omawiano wszelkie kwestie związane z publikacją, a także wymieniano doświadczenia, znalezł się również czas aby zobaczyć troszkę malowniczej okolicy a także poznać się lepiej, bo gdzie jak nie w Uniwersytetach Ludowych integracja to podstawa.

Zapraszamy do krótkiej wideo relacji z tego spotkania.