W Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy bardzo cenimy sobie możliwości jakie daje w dzisiejszych czasach Unia Europejska,  Erasmus Plus oraz współpraca międzynarodowa pomiędzy uczelniami. Dlatego też, w ramach rozwoju poziomu oraz atrakcyjności kształcenia w naszej instytucji jak również naszych szkołach partnerskich, aktywnie uczestniczymy w wielu projektach w ramach programu ERASMUS +. Stawiamy na wymianę doświadczeń i umiejętności proponując naszym uczniom możliwość odbywania praktyk w Niemczech; regularnie nasza kadra wyjeżdża na wizyty studyjne do Niemiec, Włoch i Hiszpanii co pozwala nam na bieżąco udoskonalać metody i techniki nauczania włączając do zajęć technologie informacyjno-komunikacyjne.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do przeczytania publikacji oraz odwiedzenia katalogu przydatnych aplikacji i platform edukacyjnych

1
Publikacja otwarta TIK
2
Katalog aplikacji i platform TIK


W chwili obecnej koordynujemy projekt Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych. Nasi partnerzy pochodzą z Włoch, Hiszpanii i Niemiec.
Ponadto, jesteśmy również partnerem w innym projekcie Akcji 2 pt. "Teaching Organic Literacy" Edukacja dorosłych - naszymi partnerami są Uniwersytety Ludowe z Polski, Danii, Szwajcarii, Niemiec i Bułgarii.