PROO 1a

Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe  w Radawnicy realizuje obecnie projekt  w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030 pod tytułem: Rozwój instytucjonalny i misyjny stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe = lepszy Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Całkowita wartość dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności na realizację zadań w latach 2019-2021 to 384.974,27 PLN.

Dofinansowanie to wykorzystane zostanie m.in. na poprawę infrastruktury Uniwersytetu Ludowego, która  uatrakcyjni i poszerzy ofertę placówki. . Za nami pierwszy etap projektu w ramach,  którego zorganizowaliśmy nowoczesną pracownię komputerową, wyposażyliśmy biuro i przeprowadziliśmy pierwsze kursy.

 
Mamy nadzieję, że projekty i działania przez nas realizowane, zachęcą Państwa do dalszego aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez nas kursach, warsztatach oraz wydarzeniach kulturalnych.

 

PWRUL

Rok 2020, pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, był dla Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy pozytywny projektowo. Ogłoszony po raz pierwszy w historii konkurs mający na celu wsparcie rozwoju uniwersytetów ludowych jak również budowę nowych tego typu placówek okazał się dla naszej organizacji szczęśliwy. Projekt napisany i złożony przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, który jest prowadzony przez stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe, został zaakceptowany do realizacji. Projekt pt.: "Uniwersytet Ludowy w Radawnicy - ku lepszej przyszłości" ma na celu wsparcie instytucjonalne jak również programowe naszej organizacji. Kwota dofinansowania zadań, które zaplanowane są do realizacji w latach 2020-2022 to 919.685,00 PLN.

 

Nowe FIO

W październiku Uniwersytet Ludowy w Radawnicy rozpoczął pierwszą edycję kursu w ramach projektu „Uniwersytet Liderów” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NoweFIO na lata 2021-2030. Celem kursu jest podniesienie poziomu zaangażowania wiejskich społeczności i lokalnych NGO w rozwój „małej ojczyzny”.


W 120- godzinnym cyklu zajęć uczestniczy 20 osób, które są liderami w środowisku lokalnym lub mają ku temu predyspozycje. Są to mieszkańcy powiatu złotowskiego, którzy w przyszłości chcą działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Uczestnicy zajęć nabywają wiedzę i kompetencje z zakresu działalności prospołecznej oraz na rzecz rozwoju lokalnych NGO. W czasie zajęć słuchacze zdobywają umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu m.in. animacji społeczności lokalnej, promocji działań lokalnych, organizacji wolontariatu i działań międzypokoleniowych, metod aktywizacji osób zagrożonych lub wykluczonych ze względów materialnych, środowiskowych, na wiek itp. Zdobywają też wiedzę na temat funkcjonowania, zarządzania i organizacji NGO. Zajęcia są prowadzone metodą pedagogiki Grundtviga przez najlepszych ekspertów z całej Polski z dużym doświadczeniem, którzy swoje metody pracy opierają przede wszystkim na praktyce i współdziałaniu.