PROO 1a

Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe  w Radawnicy realizuje obecnie projekt  w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030 pod tytułem: Rozwój instytucjonalny i misyjny stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe = lepszy Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Całkowita wartość dofinansowania przyznanego przez Narodowy Instytut Wolności na realizację zadań w latach 2019-2021 to 384.974,27 PLN.

Dofinansowanie to wykorzystane zostanie m.in. na poprawę infrastruktury Uniwersytetu Ludowego, która  uatrakcyjni i poszerzy ofertę placówki. . Za nami pierwszy etap projektu w ramach,  którego zorganizowaliśmy nowoczesną pracownię komputerową, wyposażyliśmy biuro i przeprowadziliśmy pierwsze kursy.

 
Mamy nadzieję, że projekty i działania przez nas realizowane, zachęcą Państwa do dalszego aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez nas kursach, warsztatach oraz wydarzeniach kulturalnych.
 

 

PWRUL

Rok 2020, pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, był dla Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy pozytywny projektowo. Ogłoszony po raz pierwszy w historii konkurs mający na celu wsparcie rozwoju uniwersytetów ludowych jak również budowę nowych tego typu placówek okazał się dla naszej organizacji szczęśliwy. Projekt napisany i złożony przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, który jest prowadzony przez stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe, został zaakceptowany do realizacji. Projekt pt.: "Uniwersytet Ludowy w Radawnicy - ku lepszej przyszłości" ma na celu wsparcie instytucjonalne jak również programowe naszej organizacji. Kwota dofinansowania zadań, które zaplanowane są do realizacji w latach 2020-2022 to 919.685,00 PLN.