ERASMUS + KA1 AKREDYTACJA

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy - Nowe Możliwości dzięki Akredytacji ERASMUS+

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy ma zaszczyt ogłosić, że otrzymał akredytację od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach prestiżowego programu ERASMUS+. Dzięki temu osiągnięciu, nasz UL rozpoczął realizację wyjazdów studyjnych (mobilności) do naszych partnerów w Europie.

Mobilności Studyjne w Europie

Do tej pory, zarówno słuchacze, jak i kadra naszego Uniwersytetu Ludowego mieli okazję odwiedzić partnerów edukacyjnych w Niemczech (Berlin) oraz we Włoszech (Palermo). Te wyjazdy nie tylko wzbogacają doświadczenie uczestników, ale również umożliwiają wymianę wiedzy i najlepszych praktyk z innymi europejskimi instytucjami edukacyjnymi.

Rozwój Merytoryczny Kadry

Projekt skupia się na rozwoju merytorycznym naszej kadry, która uczestniczy w tzw. "job shadowing". To doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, które następnie są wykorzystywane do ulepszania procesu dydaktycznego w naszym Uniwersytecie.

Podnoszenie Kompetencji Uczestników

Kluczowym aspektem projektu jest również podnoszenie kompetencji kulturowych, międzypokoleniowych i liderskich naszych słuchaczy. Krótkie mobilności edukacyjne, które organizujemy, nie tylko poszerzają horyzonty uczestników, ale również przygotowują ich do efektywnego działania w międzynarodowym środowisku zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

Dalsze Plany

Z entuzjazmem patrzymy w przyszłość, planując kolejne mobilności oraz rozwijając nasze programy edukacyjne, aby jeszcze skuteczniej wspierać rozwój naszych słuchaczy i kadry. Cieszymy się na dalsze owocne współprace z naszymi europejskimi partnerami, które pomogą wzbogacić nasze społeczności edukacyjne i wpłynąć na dalsze sukcesy naszych projektów.

Zapraszamy do śledzenia naszych postępów i osiągnięć w ramach programu ERASMUS+ na naszej stronie internetowej i w naszych komunikatach. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, które umożliwiają realizację tych ważnych inicjatyw.