Erasmus+ BLIGS 2020-1.PL01-KA204-082187

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące projektu BLIGS w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych Partnerstwo Strategiczne pt: "Blended learning - an innovative gate to success at Folk High Schools and similar institutions"

Erasmus+ 2020-1-PL01-KA204-082187

Projekt „Blended learning - an innovative gate to success at Folk High Schools and similar institutions” to projekt przygotowany przez 8 instytucji z 6 krajów. Jego celem było wprowadzenie edukacji hybrydowej do oferty uniwersytetów ludowych oraz zbadanie poziomu zadowolenia słuchaczy i nauczycieli z takiej formy edukacji. 

Uniwersytety Ludowe to placówki oferujące nieformalną edukację dorosłych. Charakteryzują się holistycznym podejściem do słuchacza oraz stawiają na rozwój interpersonalny i społeczny człowieka. Ich głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi słuchacza na otaczający go świat oraz wskazanie odpowiedniego kierunku rozwoju. Edukacja w Uniwersytetach Ludowych charakteryzuje się współpracą, bezkonkurencyjnością, brakiem ocen, kształtowaniem programu w odpowiedzi na potrzeby słuchaczy, dyskusją i wzajemnym zrozumieniem.

Projekt BLIGS to coś zupełnie nowoczesnego, innowacyjnego - jeszcze nigdy dotąd nie testowano edukacji hybrydowej w uniwersytetach ludowych na taką skalę. Dzięki realizacji tego projektu mogliśmy sprawdzić, jak ta forma edukacji sprawdzi się w 6 szkołach w 4 krajach UE. Dwa kursy z wykorzystaniem blended learning odbyły się w Polsce (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy), 2 w Finlandii, jeden we Francji i jeden w Hiszpanii. W efekcie, 77 osób wzięło udział w tych kursach i ukończyło je.

 TPM AanekoskiTPM Turku

Ewaluacja kursów pilotażowych, gdzie pod uwagę brane były opinie zarówno słuchaczy, jak i prowadzących zajęcia dały bardzie ciekawe rezultaty. Ogólnie powiedzieć można, że znaczna większość osób (zarówno słuchaczy, jak i prowadzących) uważa, że edukacja hybrydowa jest odpowiednią formą do prowadzenia zajęć w dzisiejszych czasach. Zasugerowano jednak kilka uwag, które należy wziąć pod uwagę realizując tego typu sposób nauczania.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w ramach tego projektu przygotowano trzy rezultaty pracy intelektualnej, które dostępne są nieodpłatnie na stronach partnerów projektu oraz pod tym artykułem. 

Rezultatami pracy intelektualnej były programy kursów, poradnik metodyczno-dydaktyczny oraz ewaluacja kursów pilotażowych. 

Pobierz pliki:

  • 1. Przewodnik metodyczno-dydaktyczny dla nauczycieli osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem blended learningu w uniwersytetach ludowych i podobnych instytucjach [PDF, 8470.11 KB]
  • 2. Methodological and didactic guide for adult educators with particular emphasis on blended learning in folk high schools and similar institutions [PDF, 10075.15 KB]
  • 3. Przykładowe programy kursów prowadzone z wykorzystaniem nauki hybrydowej [PDF, 2249.24 KB]
  • 4. Raport ewaluacyjny z przeprowadzonych kursów pilotażowych (blended learning) [PDF, 1293.28 KB]