Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług poradnictwa

Projekt ten odpowiada na potrzeby SPUL zdiagnozowane w dokumentach strategicznych (badaniu potrzeb, strategii rozwoju) – związane z rozwojem instytucjonalnym i rozwojem poradnictwa. Realizacja Zadania wpisuje się w cele statutowe SPUL.

Ogólnym celem Zadania jest wzrost potencjału instytucjonalnego i eksperckiego Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe do świadczenia usług poradnictwa w zakresie prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym i zawodowym.

Głównym celem jaki przed sobą stawiamy to realizacja usług poradnictwa indywidualnego oraz szkoleń dla lokalnych liderów i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych.

Realizacja tego zadania wesprze dostępność usług poradnictwa dla osób potrzebujących pomocy, poprzez zaoferowanie kompleksowego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. I tak zaplanowaliśmy: 

  • 460 h poradnictwa prawnego, obywatelskiego, zawodowego oraz rodzinno-pedagogicznego. Do realizacji tego poradnictwa zatrudnieni zostali ekspertci z różnych dziedzin. Osoba zgłaszająca się do nas na poradnictwo może wybrać tematykę porady, zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami. (realizacja do 12.2023)
  • 81 h porad psychologicznych. Osoby znajdujące się w kryzysie życiowym potrzebują nie tylko porad dotyczących kwestii administracyjnych, urzędowych itp., ale również wsparcia emocjonalnego. Ze względu na to, dla uczestników projektu, przygotowaliśmy również możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia psychologa. (realizacja do 12.2023) 
  • Szkolenia dla liderów lokalnych oraz przedstawicieli NGO – zaplanowaliśmy pięć 2-dniowych cykli szkoleniowych dla 12 osób każdy, które zostaną przeszkolone z tematyki dotyczącej zakładania, rejestrowania i prowadzenia organizacji pozarządowej, pozyskiwania i rozliczania grantów, sieciowania, samorzecznictwa, współpracowania z lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. (realizacja do 12.2023)
 

Jesteśmy pewni, że oferowana przez nas pomoc, zarówno do osób indywidualnych jak również organizacji pozarządowych jest bardzo potrzebna. Tym bardziej cieszymy się z faktu iż dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności oferowana przez nas pomoc moży byc jeszcze bardziej kompleksowa i o najwyższym standardzie.