Projekt pod tytułem "Nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy" przeznaczony był dla nauczycieli uniwersytetów ludowych. Uniwersytet Ludowy w Radawnicy był partnerem w tym projekcie wraz z organizacjami z Danii, Niemiec i Polski. 

Nadrzędnym celem tego projektu było przygotowanie z zakresu metodyki oraz dydaktyki nauczycieli pracujących w uniwersytetach ludowych oraz wypracowanie programu nauczania dla osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności podstawowych.

Założono, że dzięki merytorycznemu wsparciu nauczycieli uda się osiągnąć lepsze rezultaty nauczania osób dorosłych prezentowanej grupy. Poprzez promocję działalności uniwersytetów ludowych w Polsce chcieliśmy także zwiększyć  poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, co jak pokazują badania KE jest największym problemem Polaków w zakresie edukacji osób dorosłych.

W projekcie zaplanowano i zrealizowano kurs w jednym z duńskich uniwersytetów ludowych dla nauczycieli tychże placówek (dla 25 nauczycieli z 3 polskich Uniwersytetów Ludowych (w tym z Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy) oraz jednego Niemieckiego) oraz pilotażowy kurs 20 osób o niskim poziomie umiejętności podstawowych.

Działania jakie zostały zrealizowane podczas projektu są:

  • opracowanie programu nauczania dla osób o niskim poziomie umiejętności podstawowych,
  • wydanie przewodnika (dotyczące metodyki i dydaktyki pracy w UL),
  • organizacja kursu pilotażowego dla osób o niskim poziomie umiejętności podstawowych,
  • organizacja konferencji naukowe z zakresu metodyki pracy w UL (w tym jeden dzień warsztatów dla nauczycieli UL),
  • 4 spotkania międzynarodowe partnerów projektu.

Zarówno opracowany program nauczania, jak i realizacja pilotażowego kursu przyczyniły się do rozpowszechnienia pracy z osobami o niskich umiejętnościach podstawowych, co ma pozytywny wpływ na te osoby (kurs ten poprawił jakość ich życia, spowodował przyrost wiedzy i umiejętności z zakresu umiejętności podstawowych etc.). Biorąc pod uwagę z kolei fakt, że Uniwersytety Ludowe są placówkami nieformalnej edukacji człowieka dorosłego to jesteśmy przekonani, że dzięki promocji projektu (a tym samym Uniwersytetów Ludowych) wzrośnie zainteresowanie ULami i dorośli będą częściej korzystać z ich oferty (jak jest np. w Danii czy Niemczech, gdzie jest ponad 100 takich placówek w każdym z tych krajów).

Poniżej znajdziecie Państwo rezultaty pracy intelektualnej, które powstały w trakcie realizacji tego projektu. Zostały one wypracowane przez wszystkich partnerów tego przedsięwzięcia. 

Więcej informacji na temat tego projektu znajdziecie Państwo na jego stronie pod: https://erasmus.zul.org.pl/

Pobierz pliki:

  • 1. Program kursu wersja PL [PDF, 1295.13 KB]
  • 2. Course Syllabus ENG [PDF, 1040.08 KB]
  • 3. Book English Version [PDF, 7949.96 KB]