Logotyoy nowe FIO

Jednym z najważniejszych osiągnięć pierwszego kursu Uniwersytet Liderów w Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy było powołanie przez słuchaczy inicjatywy oddolnej o nazwie Centrum Integracji Lokalnej. Zadaniem tej inicjatywy jest koordynowanie działań organizacji pozarządowych z terenu powiatu złotowskiego oraz powiatów ościennych. Do głównych założeń i zadań CIL należą:

  • koordynacja działań organizacji pozarządowych w regionie
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla organizacji pozarządowych na ich działalność misyjną
  • prowadzenie kalendarza imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe w regionie,
  • budowa i prowadzenie bazy wolontariuszy
  • sieciowanie organizacji pozarządowych w regionie
  • szukanie i organizowanie partnerstw na rzecz wsparcia projektowego NGO
Do tej pory do Centrum Integracji Lokalnej przystąpiło 27 organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność misyjną na rzecz społeczności lokalnych w powiecie złotowskim i powiatach ościennych z czego jest nam niezmiernie miło i jesteśmy niezmiernie dumni, gdyż pokazuje to jak ważną pracę w terenie wykonujemy.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i obdarowujecie nas swoim zaufaniem.

Jeśli prowadzisz organizację pozarządową lub jesteś zainteresowany przystąpieniem do CIL jako wolontariusz -> napisz do nas cil@ul-radawnica.pl   

Logo CIL

Logo CIL to połączenie logotypu Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy (przy którym powołane zostało Centrum) oraz elementów haftu krajeńskiego, gdyż holistyczne podejście do świata i człowieka oraz waga regionalizmów to podstawy zrozumienia naszego funkcjonowania w tym środowisku.

Więcej o naszych członkach i ich działaniach dla lokalnych społeczności znajdziesz na stronie CIL w serwisie Facebook.