Przez wiedzę do sukcesu – rozwój
Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy i jego kadry

W ramach realizacji programu Erazmus+  zostały zorganizowane dwa rodzaje mobilności edukacyjnych, które odbyły się w dniach od 8 – 14 maja 2019 r. i od 25 września 2019 r. do 1 października 2019 r. Podczas pierwszej z nich, kadra Uniwersytetu Ludowego wyjechała na 7-dniowy kurs językowy z elementami wiedzy o kulturze i tradycji Majorki do szkoły CEPA la Balanguera mieszczącej się w miejscowości Palma de Mallorca.

Jest to jednostka, z którą współpracowaliśmy już w przeszłości a obecnie jest ona naszym partnerem w Partnerstwie Strategicznym KA2 w edukacji dorosłych. Współpraca pomiędzy szkołami a także koordynatorami przebiega w sposób kompleksowy. Szkoła ta cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców wyspy.

Podczas tego kursu nauczyciele z naszej szkoły byli kształceni przez certyfikowanych nauczycieli języka angielskiego tamtejszej placówki. Stosowane były różnorodne metody kształcenia dopasowane do stopnia opanowania języka przez kursantów. Miało to na celu pomoc pracownikom Uniwersytetu Ludowego w podniesieniu znajomość języka angielskiego, jak również otworzyć ich na nowe horyzonty i inną kulturę. Bezpośredni kontakt z osobami mówiącymi w innym języku, wzbogacił zakres słownictwa co bezpośrednio przełożyło się na lepsze zrozumienie komputerowych programów anglojęzycznych a tym samym sprawniejsze posługiwanie się nimi a to z kolei wzbogaciło warsztat pracy nauczyciela w ramach TIK.

Wyjazd na kurs językowy skutkował tym, że nauczyciele, którzy do tej pory nie pałali chęcią nauki języka obcego, po wyjeździe zagranicznym i zajęciach w szkole doszli do wniosku, że znajomość języków obcych w obecnym procesie edukacji na wszystkich poziomach jest koniecznością.

Nie bez znaczenia jest fakt, że obcując z kulturą innego kraju, poznając zwyczaje i ludzi, spędzając czas na zwiedzaniu miejsc historycznych w sposób naturalny utrwalali zdobytą wiedzę. Zwiedzanie zabytków kultury lokalnej odbywało się tylko i wyłącznie z przewodnikami w języku angielskim.

Kadra została przekonana do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Po wyjeździe nauczyciele kontynuują naukę języka co ma wpływ na wzbogacanie ich warsztatu pracy a tym samym wzrostu poziomu kształcenia oraz kompetencji kluczowych.

Do głównych celów kursu językowego należało: podniesienie kompetencji językowych, poznanie kultury i tradycji Majorki, nabycie umiejętności współdziałania w grupie (także wielokulturowej), wzrost motywacji do samokształcenia w zakresie porozumiewania się językami obcymi, wzrost tolerancji i akceptacji wobec innych ludzi.

W ramach drugiej mobilności kadry JOB SHADOWING’u pracownicy naszej instytucji wyjechali do hiszpańskiej szkoły, która jest bardzo zbliżona ideowo i organizacyjnie do Uniwersytetu Ludowego. Obserwowaliśmy tam, w jaki sposób ta placówka  funkcjonuje, jakie są jej rozwiązania organizacyjne. Odbyło się spotkanie wykładowców tamtejszej szkoły z uczestnikami projektu Erasmus+.

Obserwowaliśmy zajęcia, w których były wykorzystywane metody i techniki pracy z uczniami dorosłymi o niskich kompetencjach podstawowych, na których wykorzystywano TIK.

Spędziliśmy siedem dni na zapoznawaniu się z bardzo bogatą ofertą kursów. Zdobytą wiedzę i nowe doświadczenia wykorzystaliśmy na opracowanie własnych kursów. W trakcie zajęć powstały trzy projekty kursów z umiejętności podstawowych z różnych dziedzin życia takich jak: muzyka, kultura, kulinaria historia i teatr.

Dzięki zapoznaniu się z nowymi metodami tworzenia programów kursów z kompetencji podstawowych, mamy nadzieję zwiększyć uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu. Umożliwi nam to rozwinąć działalność Uniwersytetu Ludowego w zakresie ilości prowadzonych szkoleń i podniesieniu ich jakości. Otwarcie się na zmiany, bez których nie ma rozwoju w każdej dziedzinie życia.

Nastąpiła weryfikacja własnego warsztatu pracy, nabycie umiejętności tworzenia i planowania kursów, mających na celu podniesienie umiejętności podstawowych, nabycie umiejętności wykorzystywania elementów kultury i tradycji w edukacji. Wypracowanie własnego modelu współpracy z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców – potencjalnych odbiorców kursów, lepsze wykorzystanie TIK wprowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu była przyjazna atmosfera i komfortowe warunki pracy, które motywują do podejmowania wyzwań i zmian w swoim rozwoju. Nieoceniony wpływ na przebieg kursów miały doskonałe warunki atmosferyczne wprawiające uczestników w dobry nastrój. Wszystkie cele i zadania kursów zostały w pełni zrealizowane.