Akademia Liderów dla społeczników - BUR

Akademia Liderów dla społeczników - BUR

Jest to wyjątkowa okazja dla liderów społeczności lokalnych, koordynatorów projektów, pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy pragną aktywnie wpływać na rozwój swojej społeczności i realizować projekty społeczne.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym liderem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z działaniami społecznymi, ten program zapewni Ci niezbędne narzędzia do skutecznego wpływania na otoczenie i inspirowania innych do działania. Przygotowaliśmy dla Ciebie sześć modułów, które w pełni wyposażają uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji ambitnych projektów społecznych.

Rejestracja tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=2150388

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są:

 • Podmiot ekonomii społecznej (PES) - zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, art. 2 ust. 5, to: a) spółdzielnię socjalną, b) warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej, c) centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej, d) spółdzielnię pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych, oraz spółdzielnię produkcji rolnej, e) organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych, f) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • MŚP – mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo: zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do kategorii MŚP należą: a) Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. b) Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. c) Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza niezatrudniająca pracowników

.... z obszaru geograficznego: Podregion leszczyński

- Podregion leszczyński tworzą:

• Powiat gostyński, w tym gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec

• Powiat grodziski, w tym gminy: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo

• Powiat kościański, w tym gminy: Czempiń, Kościan, Kościan – gmina wiejska, Krzywiń, Śmigiel

• Powiat leszczyński, w tym gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice

• Powiat międzychodzki, w tym gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków

• Powiat nowotomyski, w tym gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń

• Powiat rawicki, w tym gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – gmina wiejska, Rawicz

• Powiat wolsztyński, w tym gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn

• Powiat miasto Leszno.

 

Program Akademii Liderów

1. Animacja Społeczności Lokalnych

Moduł ten koncentruje się na strategiach angażowania społeczności w inicjatywy lokalne. Nauczysz się, jak rozpoznawać potrzeby społeczności, tworzyć odpowiednie inicjatywy i angażować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa. Praktyczne zastosowanie wiedzy obejmuje organizację wydarzeń, które budują poczucie wspólnoty i wspierają integrację społeczną.

Cel modułu: Wyposażenie uczestników w narzędzia do skutecznego angażowania społeczności lokalnych, budowania relacji i mobilizacji mieszkańców wokół wspólnych celów.

Kluczowe elementy modułu:

 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb społeczności
 • Planowanie i tworzenie inicjatyw lokalnych
 • Budowanie relacji i angażowanie społeczności
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy
 • Ewaluacja i mierzenie wpływu

2. Przeprowadzanie Akcji Społecznych

Poznasz kompleksowe umiejętności planowania, organizowania i realizacji skutecznych akcji społecznych. Moduł obejmuje cały proces, od koncepcji po realizację, z naciskiem na mobilizację społeczności i wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia promocyjnego.

Cel modułu: Nauka planowania i realizacji kampanii społecznych, które angażują społeczność i prowadzą do trwałych zmian.

Kluczowe elementy modułu:

 • Rozwój koncepcji akcji społecznej
 • Planowanie i organizacja
 • Promocja i mobilizacja społeczności
 • Realizacja i koordynacja
 • Przygotowanie raportów i studiów przypadków

3. Promocja Działań Lokalnych

Dowiesz się, jak skutecznie promować działania lokalne, tworzyć angażujące treści i budować relacje z mediami. Moduł obejmuje techniki komunikacji, produkcję treści i monitoring efektów działań promocyjnych.

Kluczowe elementy modułu:

 • Strategie komunikacji i promocji
 • Produkcja treści i storytelling
 • Budowanie relacji z mediami
 • Monitoring i analiza efektów

4. Organizacja Działań Międzypokoleniowych

Moduł ten uczy projektowania i wdrażania projektów, które łączą różne pokolenia. Nauczysz się, jak promować wzajemne uczenie się i zrozumienie, angażując zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia.

Kluczowe elementy modułu:

 • Rozumienie wartości wzajemnego uczenia się
 • Wdrażanie i koordynacja projektów międzypokoleniowych
 • Wykorzystanie technologii i innowacji
 • Ewaluacja i rozwój projektów międzypokoleniowych

5. Organizacja Wolontariatu

Dowiesz się, jak budować i zarządzać programami wolontariackimi, rekrutować, szkolić i motywować wolontariuszy, a także oceniać ich wkład i doceniać ich pracę.

Kluczowe elementy modułu:

 • Rozwój i planowanie programów wolontariackich
 • Rekrutacja i selekcja wolontariuszy
 • Szkolenie i rozwój wolontariuszy
 • Motywowanie i utrzymanie zaangażowania wolontariuszy
 • Ocena i uznawanie pracy wolontariuszy

6. Metody Aktywizacji i Zarządzanie NGO

Moduł łączy wiedzę na temat aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem z umiejętnościami zarządzania organizacjami non-profit. Nauczysz się identyfikować potrzeby, planować działania, pozyskiwać środki i zarządzać zasobami ludzkimi i finansowymi.

Kluczowe elementy modułu:

 • Rozpoznawanie i adresowanie potrzeb społecznych
 • Planowanie i wdrażanie strategii aktywizacji
 • Pozyskiwanie środków i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rozwój umiejętności zarządczych i liderstwa

Dlaczego Warto?

Po ukończeniu kursu będziesz dysponować szeroką wiedzą i praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do efektywnego działania na rzecz swojej społeczności. Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci na:

 • Skuteczne angażowanie społeczności lokalnej
 • Realizację efektywnych akcji społecznych
 • Promocję inicjatyw lokalnych
 • Organizację działań międzypokoleniowych
 • Zarządzanie programami wolontariackimi
 • Aktywizację i zarządzanie NGO

Harmonogram

Zajęcia będą prowadzone systemem hybrydowym (stacjonarnie i online). Pierwszy i ostatni zjazd odbędą się stacjonarnie, natomiast zajęcia online będą miały miejsce we wtorki i czwartki w godzinach wieczornych.

Więcej informacji na temat kursu oraz zapisy tutaj!

Dołącz do Nas!

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby zdobyć nowe umiejętności i narzędzia do działania na rzecz swojej społeczności. Zapisz się już dziś i stań się liderem, który inspiruje do zmian i tworzy lepszą przyszłość dla wszystkich!

Zapisy dostępne są poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Czekamy na Ciebie!   https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=2150388