O wolontariacie za zachodnią granicą

O wolontariacie za zachodnią granicą

W połowie grudnia koordynatorka wolontariatu wraz z wolontariuszami wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec. Podczas wizyty studyjnej poznawaliśmy warunki, w jakich działają dwie niemieckie organizacje zajmujące się wolontariatem – Freiwilligenzentrum Kreis Plön oraz Ehrenamtsbüro Nettekieler.

Spotkania z niemieckimi partnerami były okazją do wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk funkcjonowania wolontariatu oraz łapania inspiracji do działania. Pierwsze spotkanie odbyło się w Kiel, gdzie pracownicy Ehrenamtsbüro Nettekieler przedstawili zasady, na jakich pośredniczą pomiędzy wolontariuszami, a organizacjami szukającymi osób chcących działać w wolontariacie. Rozmawialiśmy o finansowaniu działań Nettekieler, zapoznaliśmy się z przykładami podejmowanych przez tę organizację działań, a także z platformą cyfrową ułatwiającą zarządzanie wolontariatem.

Drugie spotkanie odbyło się w Freiwilligenzentrum Kreis Plön. To organizacja, która utrzymuje się z projektów, więc zakres jej działania zależy od pozyskiwanych środków. Koordynatorka dzieliła się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami wskazując, iż dla skuteczności działań niezwykle istotna jest profesjonalizacja wolontariatu i zadbanie o wynagrodzenie dla koordynatorów zarządzających wolontariuszami.

W obu miejscach dyskutowaliśmy o motywowaniu wolontariuszy do podejmowania działań, finansowaniu działalności koordynatorów i projektach, przy których pracują wolontariusze. Jak się okazało, mamy wiele podobnych doświadczeń i wiele podobnych problemów. Spotkania były także okazją do rozmów o dalszej współpracy pomiędzy niemieckimi partnerami a SPUL.

Projekt „Centrum Wolontariatu w Radawnicy” realizowany jest przez stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy dzięki dofinansowaniu przez NIW-CRSO ze środków „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.