Partnerstwo - bogacenie poprzez współpracę! Send Sicilia

Partnerstwo - bogacenie poprzez współpracę! Send Sicilia

✔️ Aby prowadzić organizację pozarządową, która niesie realne korzyści ludziom i jest czujna na ich potrzeby - potrzeba sieci, wioski. Wiemy o tym od samego początku istnienia Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami, zarówno tymi krajowymi, jak i zagranicznymi. Stało się to wręcz nieodłącznym elementem naszej misji uczenia się, poznawania nowych sposobów działania, czerpania z różnorodnych kultur i doświadczeń.

 

🔹Wymiana kulturowa,
🔹innowacje edukacyjne,
🔹rozwój osobisty,
🔹wzajemne inspiracje,
🔹szacunek do różnorodności,
🔹odpowiedzialność za światową wspólnotę.

✨ Jednym z naszych międzynarodowych partnerów jest SEND ETS. Wyznajemy podobne wartości, współpracujemy ze sobą już ponad 10 lat, a nasza współpraca układa się wzorowo!

Jest to organizacja, która promuje praktyki zmian społecznych oparte na wspólnych działaniach, prowadzące do stworzenia sprawiedliwego, zrównoważonego społeczeństwa, szanującego różnice społeczne. SEND ETS pomaga ludziom w lepszym poznaniu siebie, rozwijaniu aktywnej, krytycznej i świadomej postawy wobec otaczającego ich świata.

Ich praca polega na towarzyszeniu ludziom w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia w zgodzie z własną ścieżką rozwoju, a także przy zwiększeniu własnych zasobów osobistych i zawodowych.

🙌🏻 Spotykamy się osobiście kilka razy do roku, dzielimy tym, co się sprawdza, rozmawiamy o trudnościach, dziś pracujemy nad kolejnym projektem Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Elena Milio i Sara Paolazzo to dziewczyny, których wiedza, chęć niesienia wsparcia, a także otwartość, pomagają w realizacji wszelkich założeń. Mieliśmy przyjemność kilkukrotnie gościć SEND ETS w Radawnicy. Kolejne spotkania zaplanowaliśmy na maj i wrzesień tego roku.

Jednym słowem - warto nawiązywać relacje, budować więzi, dzielić wiedzą i życzliwością. To korzyść dla całej naszej „wioski” 🌏