"Strefy Długowieczności" to kolejny projekt ERASMUS+

"Strefy Długowieczności" to kolejny projekt ERASMUS+

W ramach projektu Erasmus + pt. „Strefy długowieczności” realizowanego w Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy, grupa 12 seniorów ze Złotowa i okolicznych wsi, uczestniczyła w dwóch wyjazdach zagranicznych. Ich celem było zwiększenie świadomość wśród seniorów na temat zdrowego stylu życia oraz pokazanie pozytywnych aspektów samorozwoju w wieku emerytalnym.

Podczas trwania mobilności uczestnicy mieli okazję zobaczyć i doświadczyć jak żyją seniorzy w krajach europejskich, których średnia długość życia jest najwyższa w UE, mianowicie we włoskich wioskach Sycylii, a także w słynącej z pielęgnowania życia prywatnego w zgodzie z naturą i bioróżnorodnością bułgarskiej wsi.

Podczas każdego z wyjazdów seniorzy uczestniczyli w kursach zorganizowanych przez szkoły partnerskie, przyjmujące nas na mobilność. Co więcej kursy te będą stanowiły część składową naszej broszury pt. „Żyj sto lat i ciesz się życiem”, która powstanie po zakończeniu projektu.

I tak w czerwcu grupa seniorów wraz z tłumaczami i nauczycielami Ula wybrała się do słonecznej Sycylii. Podczas wyjazdu seniorzy uczestniczyli w kursie pt.: „ Wpływ zdrowej diety i stylu życia na jego długość”. W trakcie trwania kursu seniorzy zagłębiali tajniki diety śródziemnomorskiej, poznawali zdrowe nawyki życia codziennego, wartość snu, oraz wpływ stosunków rodzinnych na jakości i długości życia.

Kolejny wyjazd odbył się we wrześniu. Wtedy to seniorzy wybrali się do malowniczej Bułgarii. Podczas sześciodniowego wyjazdu seniorzy brali udział w kursie pt.: „Postawa wobec życia i pozytywne samopoczucie". Kurs ten skupiał się na naturalnym stylu życia opartym na ekologii, podejściu do życia, zielarstwie,  ekologicznych uprawach i przeciwdziałaniu stresowi.

Przed naszymi seniorami ostatni z zaplanowanych w ramach tego projektu wyjazd. Mianowicie w grudniu uczestnicy wyjadą do Niemiec, kraju w którym seniorzy prowadzą długą aktywność fizyczną i życiową.

Mamy nadzieję, że doświadczenie i przeżycia z udziału w tym projekcie pokażą naszym seniorom, że życie nie kończy się po 60-tce, a dopiero zaczyna. I to w jaki sposób przeżyją ten etap życia w dużej mierze zależy od nich samych.