Szkolimy wolontariuszy

Szkolimy wolontariuszy

18 listopada spotkaliśmy się na szkoleniu dla zespołu wolontariuszy, które poprowadził Jakub Mincewicz. Jesień to czas prawdziwego wysypu konkursów na granty, więc skupiliśmy się na tym, jak pisać wnioski, na co zwracać uwagę w regulaminach i gdzie szukać informacji o możliwości zdobycia dofinansowania.

W spotkaniu wzięli udział wolontariusze, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w projekcie „Centrum Wolontariatu w Radawnicy”. Cześć z nich już aktywnie działała w ramach Centrum Integracji Lokalnej, przy Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy bądź w innych organizacjach. Kilka osób zdradziło, że dopiero chce zacząć przygodę z wolontariatem.

O działaniach w ramach projektu „Centrum Wolontariatu w Radawnicy” oraz planach na najbliższe miesiące opowiedziała koordynatorka wolontariatu Marta Konek. Dyskutowano również o tym, jakie pomysły i potrzeby w zakresie działalności wolontariackiej mają uczestnicy spotkania. Wnioski z dyskusji wykorzystane zostaną przy tworzeniu Planu Rozwoju Wolontariatu.

Głównym tematem spotkania było jednak szkolenie z pozyskiwania środków na realizację pomysłów wolontariuszy. Jakub Mincewicz dzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem z zakresu pozyskiwania funduszy, tłumaczył jak formułować cele i rezultaty planowanych działań, mówił także o tym, na co zwracają uwagę osoby oceniające wnioski. Dodatkowo omówiono regulamin konkursu na minigranty ogłoszony w ramach projektu „Centrum Wolontariatu w Radawnicy”, gdyż jak się okazało, wolontariusze już chcą działać i realizować swoje pomysły.

Projekt „Centrum Wolontariatu w Radawnicy” realizowany jest przez stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy dzięki dofinansowaniu przez NIW-CRSO ze środków „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.