Uniwersytet Liderów

Uniwersytet Liderów

W sierpniu 2021 w Uniwersytetcie Ludowym w Radawnicy rozpoczął się kolejny projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 (Nowe FIO).

"Uniwersytet Liderów", bo tak nazywa się zadanie, ma na celu podniesienie poziomu zaangażowania wiejskich społeczności i lokalnych NGO w rozwój "małej ojczyzny".

W trakcie trwania projektu mamy nadzieję zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawienie samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Działania projektowe polegać będą na organizacji kursów praktyczno-teoretycznych z zakresu podnoszenia kompetencji organizacyjnych, animacyjnych, kulturowych, projektowych i obywatelskich przedstawicieli NGO działających na terenie powiatu złotowskiego i osób indywidualnych chcących przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w swoim środowisku.

Korzystając z okazji już dzisiaj chcielibyśmy zaprosić osoby zainteresowane do uczestnictwa w tym cyklu zajęć.

Logo UL Radawnica

Logo NIW