Współpraca z Fundacją CASTORAMA - mieszkanie usamodzielniające

Współpraca z Fundacją CASTORAMA - mieszkanie usamodzielniające

Na przełomie 2022/2023 roku Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe Uniwersytet Ludowy w Radawnicy rozpoczął współpracę z Fundacją Castorama.

Posiadamy kilka pomieszczeń po wstępnym remoncie. Planujemy zorganizować dla naszych dzieci przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, mieszkanie usamodzielniające, sale do zajęć kulinarnych i terapeutycznych t.j. psychologicznych
i socjoterapeutycznych.

Pomieszczenia te mają też służyć do realizacji celów statutowych Uniwersytetu Ludowego, potrzebom środowiska lokalnego i osobom potrzebującym. By zakończyć powyższy szczytny projekt, potrzebowaliśmy 30 tys. zł. Na przeciw naszym potrzebom wyszła FUNDACJA CASTORAMA, która w całości sfinansowała naszą inwestycję. Cieszymy się niezmiernie za tak ogromne wsparcie i wielkie podziękowania dla naszego sponsora tytularnego. Niezwłocznie rozpoczęliśmy prace remontowe, które są w trakcie realizacji.