Wymiana wiedzy i kultury: Mobilność Erasmus+ w sercu Berlina

Wymiana wiedzy i kultury: Mobilność Erasmus+ w sercu Berlina

W ramach akredytacji Erasmus+ Akcja 1, słuchacze i kadra uniwersytetu ludowego mieli niepowtarzalną okazję spędzić cztery dni w Berlinie, gdzie zanurzyli się w życie i kulturę stolicy Niemiec. Wyjazd ten był nie tylko okazją do poznania Berlina z perspektywy jego mieszkańców, ale również cennym czasem na zrozumienie i doświadczenie włączenia społecznego i aktywizacji społecznej, czyli Active Citizenship.

Celem pobytu było nie tylko zwiedzanie typowych atrakcji turystycznych, ale przede wszystkim zrozumienie codziennego życia Berlińczyków. Uczestnicy mieli okazję do rozmów z mieszkańcami, poznania lokalnych tradycji, kuchni i sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki temu zyskali unikalną perspektywę na to, co oznacza być częścią tej dynamicznie zmieniającej się metropolii.
 

Kluczowym punktem programu była kwestia włączenia społecznego i aktywizacji społecznej. W tym kontekście uczestnicy odwiedzili bUm, innowacyjną organizację pozarządową w dzielnicy Kreuzberg, która wspiera działania NGO poprzez zapewnienie przestrzeni coworkingowej. Spotkanie to pozwoliło uczestnikom na głębsze zrozumienie roli, jaką społeczności lokalne i organizacje pozarządowe odgrywają w kształtowaniu otwartego i inkluzjiwnego społeczeństwa.
 

Czterodniowa wizyta w Berlinie była nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale również inspiracją do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego w dziedzinie edukacji międzykulturowej i społecznej. Uczestnicy wrócili do domu z nowym zrozumieniem wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą włączenie społeczne oraz z motywacją do wdrażania zdobytej wiedzy w swoich lokalnych społecznościach.
 

Pobyt w Berlinie w ramach programu Erasmus+ był niezapomnianym doświadczeniem, które pozwoliło uczestnikom nie tylko lepiej zrozumieć kulturę i tradycje niemieckie, ale także zainspirowało ich do myślenia globalnego i działania lokalnego. Dzięki temu wyjazdowi, słuchacze i kadra uniwersytetu ludowego mogą teraz przyczynić się do budowania bardziej otwartych i włączających społeczności zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.