Znaczenie Kompetencji Psychospołecznych w Nowoczesnym Gospodarstwie Domowym

Znaczenie Kompetencji Psychospołecznych w Nowoczesnym Gospodarstwie Domowym

W ostatni weekend odbyły się kolejne zajęcia w ramach Kursu Organizacja Nowoczesnego Gospodarstwa Domowego, który jest nie tylko platformą edukacyjną, ale również przestrzenią do rozwoju osobistego i budowania silnych więzi rodzinnych. Uczestniczki miały wyjątkową okazję spotkać się z Wiktorią Niedzielską - Galant, renomowanym psychologiem klinicznym, by zgłębić zagadnienia psychospołeczne mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania każdej rodziny.

Znaczenie Kompetencji Psychospołecznych

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych jest fundamentem dla budowania dobrze funkcjonującej rodziny. Te umiejętności pozwalają na efektywne wyrażanie potrzeb, uczuć i poglądów, przy jednoczesnym szacunku dla innych członków rodziny. Poprzez ich rozwój, rodziny uczą się nie tylko skutecznie rozwiązywać konflikty, ale również odpowiednio reagować na emocje innych, oferując wsparcie, które jest kluczowe w utrzymaniu zdrowych relacji.

Skupienie na Dobrostanie

Podczas spotkania z panią Niedzielską - Galant, uczestniczki skupiły się na takich aspektach, jak:

  • Budowanie i dbanie o relacje z bliskimi: Kluczowe dla zapewnienia ciepła i bezpieczeństwa w rodzinie.
  • Trening umiejętności zarządzania emocjami: Pozwala na lepsze radzenie sobie ze stresem i konfliktami.
  • Mechanizmy motywacyjne: Niezbędne dla wspierania członków rodziny w dążeniu do celów osobistych i wspólnych.
  • Zdrowe podejście do stresu: Uczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach bez negatywnego wpływu na relacje rodzinne.

Budowanie Pozytywnego Obrazu Siebie

Dzięki dobrze rozwiniętym kompetencjom psychospołecznym, uczestniczki kursu mają szansę na budowanie pozytywnego obrazu siebie i poprawę jakości relacji zarówno z partnerem, jak i z dziećmi. Zdrowe granice i ich utrzymanie w relacjach są kluczowe dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdemu członkowi rodziny.

Kurs ONGD jest sfinanasowany ze środków NIW - CRSO w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 - 2030.