Szkoła Policealna - Terapia Zajęciowa

Opis

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
Długość trwania 2 lata / 4 semestry
Czesne Szkoła bezpłatna
Godziny teoretyczne 800 h
Zajęcia praktyczne 800 h
Praktyka zawodowa  160 h
System Wieczorowo - weekendowy
Egzamin Państwowy; forma pisemna teoretyczna oraz egzamin praktyczny
Kwalifikacja zawodowa   MS.09 świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie (skierowanie w plikach do pobrania)
 • 1 zdjęcie
 • Wypełniony formularz podania (formularz w plikach do pobrania)

OGÓLNY OPIS ZAWODU

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio - psycho - społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę, na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje

Pobierz pliki:

 • 1. Podanie na kierunek Terapia Zajęciowa [PDF, 390.99 KB]
 • 2. Skierowanie na badania lekarskie [PDF, 330.35 KB]
 • 3. Opis zawodu [PDF, 104.98 KB]
Szkoła Policealna - Terapia Zajęciowa
 • Cena DARMOWE
 • Wolne miejsca 0
 • Data rozpoczęcia 2023-10-02
 • Data zakończenia 2025-06-27
 • Szkolenie cykliczne NIE
 • Dzień tygodnia
 • Godzina -
Organizator:

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy (Złotów)
Aleja Piasta 11, 77-400 Złotów